Trainingsschema's

Hieronder vind je de trainingsprogramma's van de eerste en tweede algemene voorbereidingsperiodes uitgewerkt door Trainingsadvies- en Testcentrum Sportsvision te Gasteren (www.sportsvision.nu). Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met Johan Boonstra van Sportsvision (sportsvision@online.nl)

Hierbij een eerste aanzet ter voorbereiding op Fiets / Loop voor een Huis, het bedwingen van de Alpenreus de Galibier. Het programma is opgesteld om de Col du Galibier met eventueel voorafgaande de Col du Télégraphe één of zelfs twee keer te bedwingen op een plezierige en vooral verantwoorde mannier.Als dringend advies willen we deelnemers verzoeken voorafgaande aan de start van de voorbereiding doch op z`n laatst in juli een sportmedisch onderzoek te ondergaan bij een Sportmedisch Advies Centrum (zie www.sportzorg.nl). Het volgen van het programma is derhalve ten alle tijden voor eigen risico. Voor de fanatieke deelnemers is het doen van één of twee inspanningtests een overweging om het trainingsvorderingen te testen en de trainingsaanpak te optimaliseren.

Indien u vanwege sociale- dan wel maatschappelijke redenen het programma niet kunt volbrengen stel dan uw doelstelling bij wat eenvoudig kan door een andere route te kiezen zodat u uw trainingen kan inkorten. We adviseren daarbij wel de wel het aantal trainingen per week te handhaven.

Het programma is samengesteld door Trainingsadvies- en Testcentrum Sportsvision (www.sportsvision.nu) te Gasteren. Voor een meer persoonlijke aanpak kunt u contact opnemen met Sportsvision, tel. 0592 – 23 15 26, 06-20440366 of mailen naar sportsvision@online.nl. 

Het volledige schema vindt u hierTrainingsprogramma Algemene Voorbereidingsperiode 1

De eerste voorbereidingsperiode (wk 5 t/m 10 - februari-maart) bestaat uit het fit worden en/of blijven. Belangrijk is het, voor diegene die dat nog niet doen, om als voorbereiding op de krachttraining te gaan fitnessen en vooral het trainen van de rompspieren (core-stability training). Bij het klimmen komen er grote krachten op met name onderrug en beenspieren te staan en zelfs op de armen (fietsen) bij hele steile klimstroken. Zoek daarbij hulp bij een goede sportschool/fitnesscentrum met kennis van zaken over core-stability training en sportspecifieke krachttraining. Eerste doel is om de algehele belastbaarheid te vergroten doe daarom bijvoorbeeld een algemene circuittraining waarbij alle spiergroepen worden getraind. Probeer deze training minimaal één keer per week maar bij voorkeur twee keer per week te doen. Een goede vervanging van deze training is bijvoorbeeld de zgn. boddy-pump lessen die in veel sportscholen wordt aangeboden.

Naast deze “kracht”/fitness training moet  het algehele uithoudingsvermogen getraind worden dus het hart, long en zuurstoftransport systeem. Het is in deze periode niet nodig om alleen voor de fietsen/lopen te kiezen dit mag ook met andere vormen van conditie training. De gekozen trainingsvormen zijn Duur 1 of  2 en de maximale lengte van de training mag 70% zijn van de in tabel 4 berekende maximale trainingsduur dus in het voorbeeld Duur 1: 70% van  215min.  is 150 min., Duur 2: 70% van 180 min. is 126 min. Korter mag dus maar uiteindelijk moet zo rond week 10/11 wel de voorlopig maximale inspanningsduur behaald worden.

Tot zover de adviezen voor de eerste Algehele Voorbereidingsperiode de overige voorbereidingsperioden volgen later.
Indien u gebruik wilt maken van een meer persoonlijk trainingsprogramma kunt u dit kenbaar maken. U krijgt dan via de mail een trainingsprogramma op maat opgestuurd voor telkens een periode van zes weken. Hier zijn uiteraard wel kosten verbonden.

Namens Sportsvision wil ik iedereen veel plezier toewensen met de deelname aan dit programma ter voorbereiding op Fiets voor een Huis met als doel een goede en verantwoorde voorbereiding. Voor vragen over het trainingsprogramma kunt u een mail sturen met uw vraag naar sportsvision@online.nl