Wat doet Wereldfoundation?

Voortgang huizenbouwprojecten

UPDATE: bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van Wereldfoundation in Bangladesh, lees dan het verslag van Willem Gees, deze kunt middels de volgende link lezen.

Halfjaar verslag
Wereldfoundation is gestart in 2007. Haar missie is om mensen in ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak te bieden, als onderdeel van integrale hulp, ten einde de spiraal van armoede te doorbreken. Wereldfoundation stelt geld beschikbaar waarmee mensen een huis kunnen bouwen dat lang mee gaat en weinig onderhoudskosten heeft. Het geld dat mensen ontvangen noemen we een microhypotheek. Bekend zijn de microkredieten, kleine leningen waardoor mensen onder begeleiding een eigen bestaan kunnen opbouwen.

Een microhypotheek werkt net als een microkrediet. Een gezin komt in aanmerking voor een microhypotheek als ze eerder een succesvol microkredietprogramma heeft doorlopen. Mensen hebben dan bewezen dat ze de verantwoordelijkheid van een lening aankunnen. Als een gezin de lening heeft terugbetaald, wordt datzelfde geld gebruikt voor een nieuw gezin, dat daarmee een huis kan bouwen. 


Wereldfoundation heeft een ANBI-status. Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi).


Waarom Bangladesh?

Bangladesh is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. In dit land leven 150,5 miljoen mensen. Daarvan moeten 47 miljoen van minder dan 1 dollar per dag rondkomen. Oorzaken van deze armoede zijn onder andere overbevolking en natuurrampen. Jaarlijks heeft Bangladesh te kampen met overstromingen waardoor mensen hun huis kwijt raken. Wereldfoundation wil dit tegengaan en bouwt huizen die bestand zijn tegen dit natuurgeweld.

Transparantie

De afgelopen jaren is er veel nieuws geweest rondom de stichtingen Alpe d’Huzes en Inspire2Live. Het kan zijn dat u door de berichtgeving vragen heeft hoe Wereldfoundation omgaat met kosten en uitgaven. Zeker in de aanloop naar de beklimming van de Galibier aanstaande augustus in het kader van de actie Fiets/Loop voor een huis willen we graag helderheid geven over de manier waarop de sponsorgelden besteed worden. 

Deelnemers aan Fiets/Loop voor een huis realiseren ieder een sponsorbijdrage van € 1.000,- waarmee de bouw van 1 huis mogelijk gemaakt wordt. Deze bijdrage komt helemaal ten goede aan de bouw van de huizen in Bangladesh. Iedere deelnemer krijgt uiteindelijk een foto van het huis dat dankzij zijn/haar bijdrage gebouwd is. Zo kan men zien dat het geld besteed aan het doel waarvoor het bestemd is. De kosten voor de organisatie van het evenement worden betaald van het inschrijfgeld dat de deelnemers hebben voldaan. 

We willen graag benadrukken dat bij Wereldfoundation alle bestuursleden en de directie hun werkzaamheden 100% belangeloos verrichten. Er is dus geen sprake van managementfees of onduidelijke kosten die (in)direct aan bestuursleden of directie ten goede komen. Er worden bij de stichting kosten gemaakt, dit betreffen echter directe kosten zoals kosten voor het dienstverband van 1 persoon (de projectmanager), kosten voor controle op de projecten (zoals accountantskosten) en diverse (kleinere) kosten zoals voor marketing en communicatie. Wereldfoundation ontvangt voorts overheidssubsidie, van alle uitgaven dient dan ook verantwoording aan de overheid afgelegd te worden. 

Wij hopen u zo duidelijk gemaakt te hebben hoe wij met onze kosten en uitgaven omgaan. Mocht u nog nadere vragen hebben hierover, mailt u ons dan gerust.